Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2017-3/4 Stilladsering med empirisk sensitivitet – En hilsen til professor MSO Susan Tetler

Fra 2017-3/4 Stilladsering med empirisk sensitivitet – En hilsen til professor MSO Susan Tetler

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kirsten Baltzer, ph.d., Ekstern lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

  Stilladsering med empirisk sensitivitet

  – En hilsen til professor MSO Susan Tetler

  Afsættet for denne artikel er dobbelt. Det første afsæt et mangeårigt samarbejde med udgangspunkt i de to forskningsfelter, Susan Tetler og jeg repræsenterer: Pædagogikken og psykologien.

  I forskningsmæssig sammenhæng markerer Susan Tetlers ph.d.-projekt en milepæl i udviklingen af den inkluderende skole. Titlen siger det klart: Imellem integration og inklusion. Om nødvendigheden af at udvikle rummelighedens didaktik (Tetler, 2000).

  Siden har Susan Tetlers pædagogiske forskning arbejdet med den nødvendighed. Den samme nødvendighed er en udfordring til mit forskningsfelt: Det kræver en nytænkning af den pædagogiske psykologi at understøtte udfoldelse af visionen om den inkluderende skole i praksis.

  Et andet afsæt for artiklen er Susan Tetlers refleksioner i bogen Undervisningsdifferentiering
  – Et princip møder praksis (Tetler, 2015). Bogen formidler resultaterne af et forskningsbaseret projekt om undervisningsdifferentiering (Skibsted, 2015). Susan Tetlers ledelse af projektet og formidling af
  dets vigtige resultater er et af hendes mange bidrag til at udvikle rummelighedens didaktik og inkluderende praksis.