Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2018-1 Behaviorismens status i den inkluderende folkeskole – en genaktualisering af den pædagogiske kontrovers mellem frihed og kontrol

Fra 2018-1 Behaviorismens status i den inkluderende folkeskole – en genaktualisering af den pædagogiske kontrovers mellem frihed og kontrol

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Henrik Skovlund, Cand.psych., Ph.d.

  Behaviorismens status i den inkluderende folkeskole – en genaktualisering af den pædagogiske kontrovers mellem frihed og kontrol

  Ifølge flere inklusionsundersøgelser efterlyser folkeskolelærerne mere specialviden om udsatte børn, blandt andet om børn med diagnoser som ADHD og ASF.

  En umiddelbar import af specialpædagogisk viden til folkeskolen kan vise sig problematisk, idet meget specialviden fordrer høje grader af strukturering, kontrol og beslutningstagen på de udsatte børns vegne, som kan modsætte sig folkeskolens idealer om selvbestemmelse, medansvar, åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

  I denne artikel undersøges grundlaget for et kompromis mellem den struktur-/kontrolorienterede specialpædagogik og den frihedsorienterede almenpædagogik ved en analyse af behaviorismens historiske kontrovers med humanismen, og hvordan denne konflikt lader sig omfortolke og indpasse i et humanistisk samfundsideal og folkeskolens praksis.

  Gennem udvalgte nedslag i behaviorismens historie, ideologi og metode, samt efterfølgende diskussioner, vil der blive påvist fællesnævnere mellem behaviorisme og humanisme i vigtige spørgsmål, såsom vilje, magt, straf og belønning.

  Vigtige kritikpunkter af behaviorismen vil herefter tages op til genovervejelse og inddrages i en afsluttende diskussion om brug og
  misbrug af behaviorisme i den inkluderende folkeskole.