Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2018-1 Kompetenceudvikling i dagtilbud og skole – resultater og refleksioner

Fra 2018-1 Kompetenceudvikling i dagtilbud og skole – resultater og refleksioner

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Micki Sonne Kaa Sunesen, Ph.d.

  Kompetenceudvikling i dagtilbud og skole – resultater og refleksioner

  Denne artikel formidler udvalgte resultater fra Ph.d.-projektet ”Læreres og pædagogers oplevede læringsudbytte af et pædagogisk kompetenceudviklingsforløb – med inklusion som eksempel”.

  Baseret på en kombination af aktionsforskning og mixed research design fremlægger artiklen resultater i forhold til faktorer relateret til den enkelte professionelle, teamets betydning for professionelles læring og lederens opgaver og funktioner i forhold til denne læring.

  Artiklen sætter endvidere disse forskningsresultater i relation til en aktuel tematik, nemlig den om brugen af koncepter og metoder i forbindelse med kompetenceudvikling.

  Artiklen bidrager endvidere med stof til videre refleksion og diskussion ved at pege på andre måder at forstå fænomenet kompetenceudvikling på.