Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2018-1 Stille børn og tavshed – om talelyst og sprogtilegnelse i et tilknytningsperspektiv

Fra 2018-1 Stille børn og tavshed – om talelyst og sprogtilegnelse i et tilknytningsperspektiv

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Ellen Lystbæk, logopæd v. PPR Skanderborg Kommune

    Stille børn og tavshed – om talelyst og sprogtilegnelse i et tilknytningsperspektiv

    Baggrunden for denne artikel er, at jeg i min logopædiske praksis ofte har mødt børn, der taler med forældre og andre børn, men aldrig med voksne i børnehaven.

    Jeg har mødt børn, der kun taler med én voksen i børnehaven og er veltalende sammen med andre børn. Jeg har mødt børn, der hvisker til voksne i børnehaven og taler med normal stemmestyrke til andre børn, og jeg har mødt børn, der hverken taler til voksne eller børn i børnehaven, men er veltalende sammen med forældre og søskende.

    I en årrække har jeg deltaget i kurser med udviklingspsykologen Gordon Neufeld. I August 2015 deltog jeg i “Advanced Intensive – Becoming attached” i Canada på Vancouver Island. Det har været med til at ændre min egen praksis i forhold til alle børn, herunder de stille børn. Nu er jeg i højere grad blevet opmærksom på at afdække og forstå et barns kommunikationsmønster i et nyt og større perspektiv.