Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2018-2 Hvordan kommer STU-elever godt videre efter deres STU-uddannelse?

Fra 2018-2 Hvordan kommer STU-elever godt videre efter deres STU-uddannelse?

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Melika Illum, Master i Social Integration, underviser og praktikkoordinator ved CSV Randers

  Hvordan kommer STU-elever godt videre efter deres STU-uddannelse?

  Denne artikel er baseret på en undersøgelse med kvalitative interviews med STU-elever på det afsluttende år, tidligere STU-elever på STU-uddannelsen på CSV Randers og en sagsbehandler fra jobcentret i Randers med en lang erfaring med målgruppen.

  Interviewene har jeg udført i juni måned 2017 på CSV Randers. CSV Randers1 har varetaget STU-uddannelsen for Randers Kommune siden 2008.

  Målgruppen for undersøgelsen er nuværende og tidligere elever, der ikke er tilkendt pension, og som under en eller anden form er vurderet som egnede til at være tilknyttet arbejdsmarkedet, evt. på specielle vilkår, eller egnede til videreuddannelse.

  Alle informanter er aktører i STU-forløbet, og artiklen har til formål at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde mellem STU på CSV Randers og Jobcenter Randers med henblik på at nå til en fælles forståelse for de unges problematikker og guide og støtte
  dem, så de finder plads på arbejdsmarkedet og får et aktivt liv.