Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2018-3 Ridning som specialpædagogisk metode

Fra 2018-3 Ridning som specialpædagogisk metode

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Marie Hoeg Agerbæk, pædagog og cand. pæd. i generel pædagogik og Frans Ørsted Andersen, lektor, Ph.D, DPU Aarhus Universitet

  Ridning som specialpædagogisk metode

  Artiklen bygger på en empirisk undersøgelse der viser, at et særligt rideundervisningsforløb kan skabe flowoplevelser for børn, nedtone deres diagnose og medvirke til at fremme deres alsidige personlige udvikling.

  Måske er det kombinationen af rideundervisning, børnenes omgang med hestene, ophold i naturen samt en relationskompetent voksen, der samlet set hjælper børnene.

  Artiklen belyser rideundervisningsforløbet som et redskab og en motivation til børn med psykiatriske diagnoser, der har vanskeligt ved at fungere i en skoleverden og har skolevægring.

  Teoretisk set inddrages Knud Illeris’ (2006) læringsbegreb, Mihaly Csikszentmihalyis (1991, 2005, 2008) flowteori og Tove Hvids (2004) beskrivelse af ridning og hesten i en pædagogisk-psykologisk sammenhæng og praksis.

  Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe brugbar viden til et videre specialpædagogisk arbejde med rideundervisning som indsats for børn med psykiatriske diagnoser, blandt andet med henblik på inklusive tiltag.

  Artiklen foreslår, at der tages udgangspunkt i barnets ressourcer og i en aktivitet, hvor barnet er motiveret.