Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2018-4 “Jeg har aldrig prøvet at være den første før!” Styrkelse af inklusion og læringsfællesskaber gennem videoproduktion på iPad

Fra 2018-4 “Jeg har aldrig prøvet at være den første før!” Styrkelse af inklusion og læringsfællesskaber gennem videoproduktion på iPad

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Laura Mørk Emtoft, Lektor – Ph.d

  “Jeg har aldrig prøvet at være den første før!”

  Styrkelse af inklusion og læringsfællesskaber
  gennem videoproduktion på iPad

  Artiklen undersøger, hvordan et fokus på elevers arbejde med videoproduktion på iPad’en kan skabe øget rum for inklusion og læringsfællesskaber i almenskolen.

  Artiklen belyser dette teoretisk gennem en skelnen mellem didaktik for læring og didaktik i læring. Denne skelnen skaber opmærksomhed på forskellen mellem lærerens intentioner med undervisningen og elevernes faktiske arbejde.

  En gruppe bestående af fire elever, hvoraf to er i komplicerede læringssituationer, og deres arbejde med at skabe en videoproduktion danner udgangspunkt for analyse.

  Goffmans teatermetafor og Wengers praksisfællesskaber inddrages i en analyse af hvilke deltagelsesmuligheder og roller, der muliggøres i forløbet, og hvordan disse ændrer sig undervejs.

  Analysen peger på, at iPad’ens affordance og udviklingen af praksisfællesskabet skaber nye roller og deltagelsesmuligheder for
  eleverne i komplicerede læringssituationer. Artiklen peger endvidere på, at læreren med fordel kunne skærpe sit blik for disse processer.