Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2018-4 Synlig læring og læringsmålstyret undervisning – fordele og ulemper i praksis

Fra 2018-4 Synlig læring og læringsmålstyret undervisning – fordele og ulemper i praksis

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Mette Bruun, cand. pæd. pæd., lektor, og Ninna V. Braüner, cand. pæd. pæd., lektor, Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon

  Synlig læring og læringsmålstyret undervisning – fordele og ulemper i praksis

  Folkeskolereformen fra 2014 og det ændrede paradigmeskift, som har flyttet fokus fra undervisningsmål til læringsmål er baggrunden for et forskningsprojekt som artiklens forfattere har arbejdet med.

  Projektets forskningsspørgsmål var: Hvordan kan læringsmålstyret undervisning forstås med fordele og ulemper i udviklingen af en undervisningspraksis i skolen?

  I projektforløbet har vi haft fokus på at undersøge fordele og/eller ulemper ved læringsmålstyret undervisning i en folkeskole.

  Derudover har vi interesseret os for betydningen af implementering af obligatoriske læringsplatforme og forskellige krav til
  læringsmålstyret undervisning.

  Empirien er indsamlet på tre folkeskoler i to kommuner fra september 2015 til september 2017. Undersøgelsen er foregået hos otte lærere i otte klasser på klassetrin i henholdsvis indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Empirien består af  elevdeltagelsesprofiler, observation af undervisning uden og med læringsmålstyring. Der er foretaget lærerinterview både før og efter læringsmålstyringen. Herudover er der interveneret via respons og workshops før implementering af læringsmålstyret
  undervisning.