Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2019-1 Er arbejdshukommelsens kapacitet fast eller foranderlig?

Fra 2019-1 Er arbejdshukommelsens kapacitet fast eller foranderlig?

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Anette Lind, underviser og kandidat i pædagogisk psykologi

  Er arbejdshukommelsens kapacitet fast eller foranderlig?

  Arbejdshukommelsens kapacitet anses som betydningsfuld i forhold til faglige præstationer og adfærd i skolen (Gathercole & Alloway, 2008).

  I denne artikel diskuterer jeg arbejdshukommelsen med afsæt i kognitions-, og neuropsykologiske samt neurovidenskabelige perspektiver.

  Først giver jeg et overblik over hvad arbejdshukommelsen er, og dens betydning for elevers faglige præstationer og adfærd. For det andet diskuterer jeg snitfladen mellem arbejdshukommelsen og ADHD. For det tredje diskuterer jeg to paradigmer, nemlig kompensations- og udviklingsparadigmet i forhold til, hvordan vi pædagogisk kan håndtere problematikker omkring arbejdshukommelsen.

  Endelig diskuterer jeg interventioner og miljømæssige faktorer, som har betydning for arbejdshukommelsen, og hvilke konsekvenser det må få i forhold til vores forståelse af arbejdshukommelsen.