Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2019-2 Har lærere og skolepædagoger nok viden om undervisning af ordblinde elever i folkeskolen?

Fra 2019-2 Har lærere og skolepædagoger nok viden om undervisning af ordblinde elever i folkeskolen?

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Pia Gormsen Cand.mag. pædagogik & psykologi, lektor & læsevejleder, Christina Hvas Andersen, konsulent, og Karina Thøgersen, cand.mag.pæd, lektor, alle UC Syd

  Har lærere og skolepædagoger nok viden om undervisning af ordblinde elever i folkeskolen?

  En undersøgelse blandt 148 lærere og skolepædagoger i folkeskolen (i Region Syddanmark) viser, at tæt på halvdelen mener, at de i mindre
  grad eller slet ikke ved tilstrækkeligt om ordblindhed i forhold til deres daglige praksis.

  Viden er svær at måle, men med denne artikel vil vi gøre et forsøg på at finde indikatorer, som kan være en af mange årsager til, at vi i Danmark fortsat har mange svage læsere, nemlig de fagprofessionelles viden om ordblindhed og undervisning af denne elevtype i grundskolen.

  Omdrejningspunktet i artiklen er de fagprofessionelles viden om ordblindhed, læse- og skriveteknologi (LST) og didaktik, herunder undervisningsdifferentiering.