Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2019-2 Sprogunderstøttende pædagogik i en helhedsforståelse

Fra 2019-2 Sprogunderstøttende pædagogik i en helhedsforståelse

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Helle Iben Bylander, lektor og konsulent, i Sprogin, og Trine Kjær Krogh, lektor og daglig leder i Sprogin.

  Sprogunderstøttende pædagogik i en helhedsforståelse

  Lige så vel som skoleområdet har været underkastet epokegørende lovgivninger med fokus på læring og inklusion i de seneste ti år, har lovgivninger og vejledninger på daginstitutionsområdet også betydet ændrede pædagogiske strategier – ikke mindst vedrørende små børns sprogtilegnelse.

  Med sprogpakken, som blev implementeret i 2012, blev pædagogiske sprogvejledere obligatoriske i daginstitutionerne. Og med de styrkede læreplaner er der kommet endnu mere fokus på både pædagogisk metode vedrørende børns sprogtilegnelse og evaluering heraf.

  Begrebet sprogunderstøttende strategier – forstået som pædagogiske måder at støtte børns sprogtilegnelse på – er i småbørnspædagogikken nu et alment kendt begreb.

  Denne artikels fokus er netop dette, for hvilken mening giver begrebet, og hvordan kan det udfoldes i en helhedsforståelse af både barnet, dets pædagogiske miljø og den professionalisme, som omgærder det?