Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2019-4 Når elever støttes og undervises af andre elever

Fra 2019-4 Når elever støttes og undervises af andre elever

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Niels Egelund, professor i specialpædagogik, dr.pæd. DPU, Aarhus Universitet

  Når elever støttes og undervises af andre elever

  Efter ”inklusionsloven” fra 2012 er der sket et særdeles markant fald i andelen af elever, som får specialpædagogisk støtte som supplement til undervisningen i en almindelig klasse.

  Hvor det i 2011 var 6,6 % af eleverne i almindelige klasser, der modtog specialundervisning i et eller andet omfang, er det nu kun 0,15 %, som får specialundervisning i mere end ni timer om ugen, mens 5,6 % får supplerende undervisning eller anden faglig støtte under ni timer om ugen.

  Denne støtte finder oftest sted som tolærerordning/co-teaching, ideelt set med hjælp fra en specialpædagog, men der er også andre muligheder, som kan tages i brug – at elever støttes og undervises af andre elever.

  Endvidere gælder, at elever og studerende i andre dele af uddannelsessystemet siden 2013 har kunnet få specialpædagogisk støtte (SPS), og også der er der behov for at se bredt på mulighederne for at give støtte.