Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2020-2 Co-teaching og inklusion

Fra 2020-2 Co-teaching og inklusion

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Micki Sonne Kaa Sunesen, Ph.d.

  Co-teaching og inklusion

  Denne artikel formidler forskningsresultater omhandlende brugen af co-teaching som inkluderende praksis i folkeskolen (Sunesen, 2020a).

  Resultaterne peger på, at co-teaching har et klart potentiale i forhold til de udfordringer, som mange professionelle oplever i forbindelse med inklusion, dvs. at planlægge, udføre og evaluere undervisning for en bredt sammensat elevgruppe.

  Artiklen udfolder disse potentialer fra fire perspektiver: Et elevperspektiv, et lærer- og pædagogperspektiv, et lederperspektiv og et støttesystemperspektiv.

  Analysen fokuserer på oplevelses- og beskrivelsesdimensionerne hos disse aktører, dvs. hvad disse fire aktørgrupper oplever og beskriver potentialet i co-teaching er – set i forhold til arbejdet med inklusion i folkeskolen. Artiklen henvender sig således til alle, som har interesse i inkluderende pædagogisk praksis i grundskolen.