Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2020-2 Fællesskaber i STU skal stilladseres

Fra 2020-2 Fællesskaber i STU skal stilladseres

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Anne-Marie Tyroll, lektor, ph.d., Jonna Nøttrup lektor, Samuel Pedersen Jones lektor UC SYD

  Fællesskaber i STU skal stilladseres

  Unge med særlige behov er udfordrede, når de skal deltage i sociale fællesskaber, og ensomhed forekommer både under og efter deres STU-uddannelse.

  Politisk er der stor opmærksomhed på mulig selvforsørgelse, men erfaringer med deltagelse i fællesskaber i fritidslivet bliver underprioriteret, selvom det fremgår som et centralt fokus i lovgivningen.

  Denne artikel er baseret på et casestudie og præsenterer to STU-institutioners praksis med at stilladsere unges deltagelse i sociale fællesskaber. Med afsæt i teori om stilladsering og praksisfællesskaber argumenterer vi for, at der er et uforløst potentiale i at rammesætte de unges pauser og fritid på institutionelt niveau.

  Ud fra et almenpædagogisk perspektiv ser vi, at pauser og fritid også er rammer for samvær, og analysen viser, at de unges deltagelsesbaner ind i sociale praksisfællesskaber med fordel kan gøres til genstand for systematiske pædagogiske refleksioner og handlinger.