Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2020-3 “Alle elever til folkeskolens prøver” – om et kompetenceudviklingsforløb i specialklasser

Fra 2020-3 “Alle elever til folkeskolens prøver” – om et kompetenceudviklingsforløb i specialklasser

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Anne Søndberg, Lektor v. Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC, Lotte Gottlieb, Lektor, Efter- og videreuddannelse – pædagogik og CFU, VIA UC Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Anette Stamer Ørsted, projektleder i PPR, Aarhus og Søren Kronborg Pedersen. specialkonsulent, PPR, Aarhus

  “Alle elever til folkeskolens prøver” – om et kompetenceudviklingsforløb i specialklasser

  Denne artikel tager afsæt i Aarhus Kommunes kompetenceudviklingsforløb ”Alle elever til folkeskolens prøver”, som er iværksat med det formål at højne antallet af elever fra kommunens specialklasser, der kommer til folkeskolens
  prøver, øge deres karaktergennemsnit og deres uddannelsesparathed.

  Artiklen præsenterer analyser af, hvordan kompetenceudviklingsforløbet bidrager til at skabe praksisudvikling i specialtilbud. Det undersøges, hvordan lærere og pædagoger oplever deres læringsudbytte i forbindelse med et
  kompetenceudviklingsforløb, hvor der på forhånd er fastlagt et specifikt
  fagligt indhold, som de professionelle skal gøre brug af i egen praksis.

  I analysen tegnes et billede af, at lærere og pædagoger på den ene side er tilfredse med kompetenceudvikling, men omvendt kan opleve en udfordring i, at forløbets temaer er alment didaktiske tilgange og ikke specifikt målrettet til de elevgrupper, den enkelte lærer underviser i ude i deres specialpædagogiske praksis.

  Analysen peger derudover på, at udfordringerne måske ligeså vel kan ses i relation til de professionelles mindset frem for elevgruppens differentierede forudsætninger.

  Sluttelig diskuteres muligheder og begrænsninger ved implementeringen af et kompetenceudviklingsforløb af
  denne størrelse. Artiklen falder i to dele, den ene en præsentation og evaluering af kompetenceudviklingsforløbet, den anden baserer sig på efterfølgende følgeforskning.