Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2020-3 Konsultation og kaos

Fra 2020-3 Konsultation og kaos

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Rasmus Alenkær, autoriseret psykolog og konsulent, cand. pæd. psych., PhD

    Konsultation og kaos

    I denne artikel diskuteres den såkaldt konsultative bølge, der har domineret PPR de seneste ca. 20 år. Artiklen sætter særligt fokus på konsultative interventioner i udfordrede skoleklasser og argumenterer for, at der med fordel kan ibrugtages flere, forskellige, konsultative positioneringer i denne sammenhæng.

    Afslutningsvist eksemplificeres en række af de nævnte, konsultative positioner via et generaliseret praksiseksempel.

    Artiklen, der er baseret på journalnotater udarbejdet i forbindelse med 11 konsulentopgaver på grundskoler i Danmark, bør læses som praksisrelateret erfaringsformidling,