Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2020-4 Elevers sociale inklusion og faglige progression – et dilemma

Fra 2020-4 Elevers sociale inklusion og faglige progression – et dilemma

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Laura Emtoft, lektor ph.d, Absalon, Lise Overgaard Nielsen, lektor, Absalon, Stine Dunkan Gents, lektor, Absalon

    Elevers sociale inklusion og faglige progression – et dilemma

    I artiklen undersøger vi, hvordan lærer og elever samarbejder om at minimere social eksklusion, og hvilken betydning dette arbejde får for elevernes mulighed for deltagelse og præstation i matematikundervisningen.

    Analysen af datamaterialet peger på, at der er en høj villighed hos lærer og elever til at minimere eksklusionsprocesser af elever i komplicerede læringssituationer. Eleverne er bevidste om, hvilke elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer, og der kan spores en solidaritet i forhold til disse elever fra både deres klassekammerater og lærere.

    Denne solidaritet synes dog at legitimere, at læreren ikke giver faglig sparring, differentierede opgaver eller alternative opgaveløsningsmuligheder. Tværtimod virker det som om, læreren gemmer sig bag solidariteten og undlader fagdidaktiske justeringer for at undgå, at elever i komplicerede læringssituationer taber ansigt.