Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2020-4 Musik anvendt som auditiv stimulering

Fra 2020-4 Musik anvendt som auditiv stimulering

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Dorte Bisgaard, tale-hørekonsulent, Klinik Sprog og APD, Aalborg

  Musik anvendt som auditiv stimulering

  Denne artikels formål er at gøre opmærksom på auditiv stimulation som metode over for elever, hvis auditive funktioner er udfordret, ikke på grund af dårlig hørelse men på grund af et neurologisk betinget besvær med at bearbejde auditive input.

  Der er tale om lyttevanskeligheder på trods af en normal hørelse.

  Disse elever har, udover forskellige lytteudfordringer, også svært ved at tilegne sig skriftsproglige færdigheder, ligesom deres auditive vanskeligheder kan præge indlæring i alle skolefag og den sociale trivsel.

  Det aktuelle stimulations program er udviklet af PhD Kjeld Johansen, og inspirationen er hentet fra mange forskellige teoretiske og praktiske felter,
  hvor neurologi, audiologi og pædagogik er blandt de vigtigste.