Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2021-1 Sam-undervisende pædagogisk vejledning

Fra 2021-1 Sam-undervisende pædagogisk vejledning

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Ole Løw, lærer, autoriseret psykolog med klinisk efteruddannelse og specialistuddannelse i pædagogisk psykologi

  Sam-undervisende pædagogisk vejledning

  ”… det at forstå og hjælpe andre med at forstå er to alen ud af ét stykke”
  (Jerome Bruner)

  Intentionen med denne artikel er flersidig, men har først og fremmest et dobbelt sigte, idet jeg ønsker at sætte fokus på den kollegiale vejlednings vertikale dimension og i forlængelse heraf præsentere et vejledningsformat, der kombinerer et handlingsnært og et reflekterende afsæt for samarbejdende undervisning.

  Det er artiklens påstand, at udbyttet af samarbejdet mellem almenunderviseren og ressourcepersonen kan styrkes gennem en vejledningsfaglig fundering af samundervisning – også kaldet Co-teaching.