Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2021-2 Positionering – om positionering og respositionering i specialpædagogisk praksis

Fra 2021-2 Positionering – om positionering og respositionering i specialpædagogisk praksis

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  René Kristensen, MSc, lektor Pædagogik & Læring, Kompetence- og Organisationsudvikling, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  Positionering

  – om positionering og respositionering i specialpædagogisk praksis

  Denne artikel har til formål at vise de mange muligheder i begrebet positionering og det afledte begreb re-positionering; og synliggøre en række pædagogiske sammenhænge i forhold til specialpædagogisk praksis, hvor begreberne kan skabe nye, inkluderende og vitaliserende handle- og forståelsesmuligheder.

  Begrebet positionering har en systemisk – konstruktionistisk forståelse med sig, som udfoldes for at vise de mange muligheder, positioneringsideen bringer med sig.

  Pædagogiske og psykologiske teorier inddrages for at bidrage til et aktivt og konkret arbejde med positioner som pædagogisk handlefelt.

  Artiklen undersøger det store potentiale i at forholde sig til egne og andres positioner i specialundervisning samt specialpædagogisk vejledning og
  pædagogisk supervision.

  En iboende grundpræmis er, at vi altid taler ud fra en position, som dermed er med til at påvirke relationen og det, der kommunikeres om. De skitserede ideer ligger til grund for AKT-og inklusionsuddannelsen på UCL i Odense, hvor forfatteren er modulansvarlig
  underviser.