Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2021-3 Skriftsproglige færdigheder hos skoleelever med høretab

Fra 2021-3 Skriftsproglige færdigheder hos skoleelever med høretab

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Holger Juul, cand.mag., ph.d. i sprogvidenskab, Rasmus Hougaard Pedersen, cand.psych., Ulla Henriksen Carl, cand.phil. i audiologopædi

  Skriftsproglige færdigheder hos skoleelever med høretab

  Elever med høretab er i de fleste tilfælde inkluderet i skolernes almene undervisning. Vi undersøgte, om elever i denne gruppe har alderssvarende skriftsproglige færdigheder.

  36 elever fra 4. eller 5. klassetrin fra 29 forskellige skoler deltog i fire standardiserede prøver af læsning og stavning.

  Deltagergruppens gennemsnit lå i alle fire prøver lavere end normerne for de respektive klassetrin, men for to af prøvernes vedkommende (stavning og sætningslæsning) var forskellen ikke signifikant. Det var den derimod, når det gjaldt prøver af ordlæsning og tekstforståelse.

  Forskellen var særlig markant i prøven af tekstforståelse, hvor deltagergrupperne både i 4. og 5. klasse scorede mere end en standardafvigelse under normen.

  Dette resultat tyder på, at mange elever med høretab har særlige udfordringer med forståelseskomponenten i læsning. Det er vigtigt, at elevernes lærere er opmærksomme på dette forhold, og de mulige årsager bør undersøges nærmere.