Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2021-4 Kulekrabater Lek, lärande och undervisning; en lekintervention för att stärka barns deltagande i lek – en pilotstudie

Fra 2021-4 Kulekrabater Lek, lärande och undervisning; en lekintervention för att stärka barns deltagande i lek – en pilotstudie

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kristina Hellberg, Linnéuniversitetet, Linda Fälth, Linnéuniversitetet, Birgitta
  Lundbäck, Linnéuniversitetet

  Kulekrabater

  Lek, lärande och undervisning; en lekintervention för att stärka barns deltagande i lek – en pilotstudie

  Andelen unga i åldern 16-24 år med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest har ökat från 20,5 procent 2008-2009 till 28 procent 2014-2015.

  Ökningen gäller båda killar och tjejer (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2019).

  Ovanstående är oroväckande siffror. Gustafsson (2019) visar att tidig identifiering av känslomässiga och beteendemässiga problem hos barn i förskoleåldern är möjligt att göra. Förskolan spelar en viktig roll för att skapa en god lärandemiljö där leken spelar en viktig roll för barns sociala utveckling (Lillemyr, 2013; Skolverket, 2018).

  Mot bakgrund av ovanstående väcks frågan: Vad kan göras i förskolan för att förebygga ängslan och oro hos barn samt förebygga psykisk ohälsa senare i uppväxtåren? Denna fråga är central i föreliggande artikel som bygger på en lekintervention i en
  svensk förskola med syftet att stärka barnens sociala samspel.