Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2022-2 Elever med syns- og hørelsesrelateret læringsbesvær opdages ikke af screening i folkeskolen

Fra 2022-2 Elever med syns- og hørelsesrelateret læringsbesvær opdages ikke af screening i folkeskolen

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Dorthe Borgkvist, Neurooptometrist med speciale i læringsbesvær
  Maria Wihrenfeldt Andersen, Master in Mechanical Engineering

  Elever med syns- og hørelsesrelateret læringsbesvær opdages ikke af screening i folkeskolen

  I denne artikel undersøges de traditionelle screeningsmetoder for syn og hørelse i grundskolen
  for elever med læringsbesvær, som sammenlignes med udvidede tests, foretaget på Klinik Syn ogIndlæring.

  På baggrund af vores undersøgelse vurderes det, at de traditionelle screeningsmetoder, der benyttes til at undersøge synet og hørelsen i folkeskolen, ikke er fyldestgørende nok til at finde størstedelen af elever, som viser tegn på mistrivsel og læringsbesvær på grund af syns- og
  hørelsesproblematikker.

  Konsekvenserne for eleverne kan være store, i form af mistrivsel, læringsbesvær og manglende videreuddannelse.

  Vi foreslår en ændring af screeningen af elever i indskolingen, så elever med læringsproblemer grundet syns- og hørelsesproblematikker kan få den rette hjælp, uden det medfører et merforbrug i tid og økonomi.

  Samtidig beskriver vi, hvordan neurologisk træning og pædagogiske og læringsmæssige tiltag kan afhjælpe elevers problematikker, så de opnår bedre trivsel og læring.