Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2022-3 Kvalificering af læring og samskabelse i specialundervisning Læring og trivsel – et projekt for Kalundborg Kommunes specialundervisere

Fra 2022-3 Kvalificering af læring og samskabelse i specialundervisning Læring og trivsel – et projekt for Kalundborg Kommunes specialundervisere

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Af René Kristensen og Thomas Pless, lektorer, UCL

  Kvalificering af læring og samskabelse i specialundervisning

  Læring og trivsel – et projekt for Kalundborg Kommunes specialundervisere

  Denne artikel har til formål at dokumentere arbejdspunkter og læreprocesser i et stort projekt for samtlige speciallærere og pædagoger i Kalundborg kommune.

  Desuden er det vores intention at inspirere læserne til selv at igangsætte samskabende processer – baseret på arbejdet med miniprojekter- på andre institutioner og skoler, med fokus på udvikling af inkluderende specialundervisning i samspil med almenundervisningen.

  Miniprojekttankegangen er udsprunget af to projekter over tre år i Faaborg Midtfyn kommune. Arbejdsformen har inspireret til en række tilsvarende forløb for børnehuse, skoler og hele kommuner, senest i Kalundborg kommune, som er det projekt, der ligger til grund for denne artikel.