Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2022-3 Skoleskak og mental sundhed – en indsats

Fra 2022-3 Skoleskak og mental sundhed – en indsats

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Af Simon Pil Wilbrandt, psykolog i Dansk Skoleskak og Mikkel Nørgaard,
  læringschef i Dansk Skoleskak

  Skoleskak og mental sundhed – en indsats

  Mental sundhed har aktuelt en lillebror-plads i skolen sammenlignet med andre dagsordener, selvom 25% af de adspurgte danskere i en undersøgelse fra august 2019 mente, at ”dårlig mental sundhed vil være den største udfordring for
  danskernes sundhed i fremtiden”.

  Udfordringen ses også i antallet af skolebørn med diagnoser, som fra 2010 til 2017 er steget fra 4,4% til 8,9% jf. tal fra Kommunernes Landsforening. Og senest viser Den Nationale Sundhedsprofil fra 2021 en stigning i andelen af børn og unge med lav score på den mentale helbredsskala (23,8% til 34,3% for piger og 12,9% til 21,1% for drenge) sammenlignet med 2017.

  Og kigger man på samme rapporter fra 2010 og 2013 vil man se en konstant stigning siden 2010. På den baggrund har Dansk Skoleskak udviklet en læringsindsats, som skal bidrage til at forbedre den mentale sundhed hos nogle af de børn, som har det sværest.

  Læringsindsatsen hedder HPS – Hjernen På Skemaet®, og den er blevet til med støtte fra Det Obelske Familiefond, som samtidig har støttet følgeforskning ved Epinion fra 2021 til 2023, som skal måle effekten af indsatsen på specialskoler og i specialklasser.