Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2022-4 Struktur som pædagogisk-psykologisk standardanbefaling

Fra 2022-4 Struktur som pædagogisk-psykologisk standardanbefaling

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Af Thomas Szulevicz, Cand. Psych., ph.d., lektor i pædagogisk psykologi og
    Jon Arnfred, forskningsmedarbejder, tidl. socialoverlæge, Aalborg Universitet

    Struktur som pædagogisk-psykologisk standardanbefaling

    Baseret på analyser af 111 repræsentativt udvalgte pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPV’er) fra to forskellige danske PPR-kontorer
    analyserer og diskuterer denne artikel det forhold, at der skrives identiske og enslydende anbefalinger på tværs af alle de analyserede rapporter. Således anbefales i alle PPV’erne, at det pædagogisk er vigtigt at sikre øget struktur omkring elevernes hverdag. I artiklen diskuteres, hvad de enslydende og standardiserede anbefalinger er udtryk for, og hvorfor PPR-psykologer skriver så ensartede anbefalinger i PPV’erne.