Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra nr 2023-3 Mirs vej ind i fællesskabet – om inklusion i dagtilbud via en legende tilgang og bevægelse

Fra nr 2023-3 Mirs vej ind i fællesskabet – om inklusion i dagtilbud via en legende tilgang og bevægelse

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Af Louise Hvitved Byskov, lektor, Ph.D. Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon og Phoebe Noel Sommer, Afdelingsleder Region Sjælland, cand. san.

  Mirs vej ind i fællesskabet

  – om inklusion i dagtilbud via
  en legende tilgang og bevægelse

  Artiklen handler om, hvordan forfatterne har udarbejdet en “Arbejdsmodel for tidlig indsats” primært med afsæt i neuropædagogik og erfaringer fra hhv. vuggestue og børnehaver.

  Herudover beskrives det, hvilke muligheder og begrænsninger der er ved, at pædagogisk personale arbejder med udgangspunkt i modellen. På baggrund af en case om udviklingsarbejdet med vuggestuebarnet kaldet Mir, der er i en udsat position, eksemplificeres det, hvilke resultater der er mulige at opnå ved systematisk at arbejde ud fra modellen.

  Resultatet er blandt andet, at Mir bliver mere inkluderet i børnegruppen og opnår en alderssvarende udvikling. Ud over casen udgøres artiklens empiri af et kvalitativt interview med dagtilbudslederen, hvor Mir går samt den pædagogiske assistent, der er Mirs primære kontaktperson i vuggestuen.