Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra nr 2023-3 Neuropædagogiske perspektiver på læring og trivsel

Fra nr 2023-3 Neuropædagogiske perspektiver på læring og trivsel

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Anni Mortensen, lektor, ph.d. Neuropædagogisk Kompetencecenter,
  pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen UCN og Charlotte Thomsen,
  lektor, Neuropædagogisk Kompetencecenter, pædagoguddannelsen,
  Professionshøjskolen UCN

  Neuropædagogiske
  perspektiver på
  læring og trivsel

  I denne artikel gennemgås udviklingen inden for kognitionsforskningen de seneste mere end 70 år ud. Kognitionsforskningen har udviklet sig fra kognitivisme, til konnektionisme og frem til i dag, hvor man taler om enaktivisme og embodiment. Det er en bevægelse fra udelukkende at se på det enkelte menneske og dennes adfærd, til også at se på det, der påvirker mennesket fra omgivelserne og i arbejdet med læring og trivsel.

  Artiklen præsenterer derefter centrale begreber inden for den neuropædagogiske tilgang. Det første begreb er hjerne, krop og omverden, der relaterer sig til ovenstående bevægelse fra individ til individ og omverden. De næste begreber meningsskabelse og se bag om adfærd relaterer sig til, at al adfærd er intentionel, og at handlingerne skaber mening. Sidst beskrives det udvidede kognitionsbegreb, der er baseret på neuropædagogisk læringsforståelse.

  Artiklen afsluttes med forskningsdata fra lærere og skolepædagoger, der har arbejdet med neuropædagogik i praksis og deltaget i et af vores forskningsprojekter.