Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra nr 2023-3 Svært ved at lære – en neuropsykologisk tilgang til konkrete læreprocesser

Fra nr 2023-3 Svært ved at lære – en neuropsykologisk tilgang til konkrete læreprocesser

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Ib Hedegaard Larsen, lærer og cand.pæd.psych.

  Svært ved at lære
  – en neuropsykologisk tilgang
  til konkrete læreprocesser

  I dag er der efterhånden konsensus om betydningen af arbejdshukommelsen i læreprocesser, og i stigende grad har vi fået kendskab til de neuropsykologiske faktorer, der spiller ind ved både informationsbearbejdning og den efterfølgende lagring.

  Disse faktorer synes at være udfordringen i en lang række af skolens velkendte diagnoser, og begrebet komorbiditet anvendes i stigende grad i forståelsen af disse.

  I forlængelse af artiklen ”Tidlige matematikvanskeligheder og kognitive markører” (2/2023) forsøges her at udfolde neuropsykologisk viden om de underliggende kognitive mekanismer i tilegnelsen af færdighederne talforståelse (grundlaget for matematik) og afkodning (grundlaget for læsning).

  Disse mekanismer, som udgør elementer i arbejdshukommelsen, genfindes som de væsentlige udfordringer i dyskalkuli (vanskeligheder med talforståelse), dysleksi (afkodningsvanskeligheder) men også ved ADHD og ASF.

  Artiklen henvender sig til lærere, psykologer og vejledere tilknyttet indskolingen samt specialundervisningen generelt, og forsøger at underbygge en konkret praksis, der i højere grad har fokus på disse bagved liggende læreprocesser frem for de symptomer, diagnoser traditionelt beskrives med.