Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra nr 2023-4 Inklusion i udeskole – danske forskningsresultater, praksiserfaringer og anbefalinger

Fra nr 2023-4 Inklusion i udeskole – danske forskningsresultater, praksiserfaringer og anbefalinger

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Tine Soulié, cand.scient. idræt, European Master’s Degree in Adapted Physical Activities, lærer

  Inklusion i udeskole

  – danske forskningsresultater, praksiserfaringer og anbefalinger

  Mange elever med særlige behov kan have stor glæde og udbytte af udeskole-undervisning. Den kropslige, praktiske og konkrete undervisning, som finder sted i udeskoleundervisningen, kan både skabe trivsel, motivation for deltagelse og læring (Fredens 2018; Schilhab 2008; Hansen 2004). Udeskole er derfor også en undervisningsform, som anvendes på mindst hver 3. specialskole. (Barfod m.fl. 2021)

  Men for elever med særlige behov, der går på almenskoler, kan det være svært at blive inkluderet i udeundervisningen (DH 2020).

  Ved at anvende specialpædagogisk og didaktisk viden og metode sammen med almenpædagogikken er det muligt at skabe læringsrum, hvor elevernes individuelle forudsætninger og behov imødekommes (Clasen 2019; Hansen 2023; Hedegaard-Sørensen og Tetler 2023). Herved fremmes muligheden for deltagelse i og udbytte af udeskoleundervisningen.

  På baggrund af forskning, udviklingsarbejde, egne og andres praksiserfaringer, giver jeg i artiklen en præsentation af udeskole i specialpædagogikken, betydningen af inklusion i udeskole i almenskolen samt anbefalinger til didaktiske metoder og greb, som undervisere med fordel kan anvende for at skabe inklusion i udeskole.