Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra nr 2023-2 Tidlige matematik­færdigheder og kognitive markører

Fra nr 2023-2 Tidlige matematik­færdigheder og kognitive markører

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Ib Hedegaard Larsen, lærer og cand.pæd.psych.

    Tidlige matematik­færdigheder og kognitive markører

    Trods stigende fokus på indsat i matematik i folkeskolen ser vi, at ca. 15 pct. af eleverne ikke opnår tilstrækkelige matematikfærdigheder ved folkeskolens afgangsprøve (Pisa, 2018).

    En større undersøgelse (Duncan et al., 2007) af elevers læse- og matematikresultater i indskolingen sammenlignet med de samme elevers afgangsprøveresultater viste, at tidlige matematikfærdigheder var lige så afgørende for senere læsefærdigheder som tidlige læsefærdigheder. Men undersøgelsen viste også, at den vigtigste faktor for senere generel faglig succes i alle skolefag (i gennemsnit) var gode matematikfærdigheder tidligt i skoleforløbet. Matematikfærdigheder i indskolingen synes således afgørende for det senere skoleforløb og en af forklaringerne er, at matematik overordnet set aktiverer områder i begge hjernehalvdele, hvorimod læsning primært er knyttet til venstre hjernehalvdel.

    I denne artikel rettes fokus på de kognitive markører, der ligger til grund for matematikfærdigheder og ikke mindst de vanskeligheder, der er knyttet hertil.