Forside » Køb tidsskrifter og artikler » 2023-4 Tidsskriftet Specialpædagogik

2023-4 Tidsskriftet Specialpædagogik

kr.98.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Kommentar nr. 2023-4

  Inklusion i fokus:
  Mellemformer, udeskole og kursusrække for fagprofessionelle

  Velkommen til nummer 4/2023, hvor vi har fornøjelsen af at præsentere tre artikler:

  Christopher Morgan og Laura Emtoft behandler i den fagfællebedømte artikel Nogle gange kan det godt være sådan lidt mærkeligt at komme ind igen i sidste time – Elevperspektiver på mellemformer det paradoksale i, at mellemformer kan få den modsatte effekt af intentionen. Mellemformer er ikke entydige, konteksten og elevernes perspektiver skal medtages, før vi kan tale om “rigtig” inklusion. Vi får et lærerigt indblik i, hvordan elever oplever forskellige typer af mellemformer, og om det fx giver mening at adskille det sociale og det faglige.

  Tine Souliés artikel Inklusion i udeskole – danske forskningsresultater, praksiserfaringer og anbefalinger formidler på overskuelig vis viden om udeskole – med fokus på inklusionen – og kommer tilmed med praktiske anvisninger, du bør være opmærksom på, hvis du vil arbejde inkluderende og inddrage udeskole. For børnene har brug for at mærke deres krop, naturen og fællesskabet – om det er stort eller småt. Artiklen er særdeles relevant, for det viser sig at børn, som er i marginaliserede positioner, er dem, som kommer mindst ud i udeskole, på ture m.m.

  I vores nye artikelrække Dialog med praksis ønsker vi at skabe en mere tæt forbindelse med praksis, fx ved praksisfortællinger som kan skabe inspiration for andre. Det kan også være et “dialogisk interview”  – som dette, hvor Marianne Glud og Jacob Thorsted fortæller i deres Specialpædagogik med smil og struktur: En opdagelsesrejse i teori og praksis om deres kursusrække Socialfag for fagprofessionelle i Kalundborg. Hvad var baggrunden, teorien bag, opbygningen og erfaringerne? Og kan andre måske lade sig inspirere? Det håber jeg.

  God vinter og læselyst fra redaktionen!

  Anette Lind, Ansvarshavende redaktør ■