Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2008-3 Har de kognitive autismehypotesene bestått tidens test?

Fra 2008-3 Har de kognitive autismehypotesene bestått tidens test?

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Nils Kaland, førsteamanuensis, dr. polit., Høgskolen i Lillehammer, Norge

    Har de kognitive autismehypotesene bestått tidens test?

    Infantil autisme ble første gang beskrevet i 1940-årene av barnelegen Leo Kanner. Omtrent samtidig beskrev den østerrikske barnelegen og pedagogen, Hans Asperger, en mildere variant av autisme, senere kjent som Asperger syndrom (Wing, 1981).

    Disse tilstandene, som i dag ofte går under benevnelsen autismespekterforstyrrelser (ASD), karakteriseres av svikt i gjensidig sosial interaksjon, verbal og ikke-verbal kommunikasjon og begrensede, repetitive og stereotype interesse- og atferdsmønster.